Rode, Helge Uddrag fra Barndomslandet

Og der var Plads til Foraar og til Sommer
til Høstens sorte Storm og Vintersne
og aabent Hus for hvide Anemoner
og alle Danmarks Blomster, naar de kom.
Og der var Plads til Solen og til Maanen
til Stjernehimlen selv i al dens Vælde.
Et lille Rige kun — men Plads til Gud.