Rode, Helge Uddrag fra Barndomslandet

Indspunden i et Spind af Aandesilke
er Barndomslandet, Mindets førstefødte.
Det hviler blødt, det svæver blidt paa Æter
værnet mod Livets Vold og Tidens Hærværk
usaarligt i sin evigunge Ynde.