Rode, Helge Uddrag fra Barndomslandet

Der er ej Land saa stort og rigt i Verden
som Barndomslandet, Mindets Førstefødte,
saa gaadedybt, saa dagligdags fortroligt.
Imellem Ordrup Høj og Ordrup Krat.