Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

Jeg læser langsomt, mens jeg gaar
— skønt uden Blad og uden Bog —
hvad her med store Typer staar,
trykt i et Verdenssprog.