Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

Med bøjet Hoved, sænket Blik
studerer jeg det sidste Nyt.
Udtyder Tegn og Streg og Prik,
(saavelsom Regnvandspyt).