Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

De store Sko, de mindre Sko
er Mandesaal og Pigehæl.
At de staar sammen to og to
betyder Vaarens Sjæl!