Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

Her er et lille Rids at se,
fin Tryk, imellem Hæl og Saal.
Det siger: En plus en er tre,
med Vaarens Vægt og Maal.