Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

Fodnoter kun; men det skal til,
naar de belyser Dagens Tekst,
som er det gammelkendte Spil
om Væde, Vaar og Vækst.