Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

Snebunkerne, langs Plænens Rand,
har malet sig med Sod og Slam
og ligner Jord, saa godt de kan.
Sne er idag en Skam!