Rode, Helge Uddrag fra Sidste Nyt

At alting bliver brunt og vaadt
er ikke stort at prale af,
men — der er Guld, hvor vi har traadt,
Solstøv i hvert Bogstav!