Rode, Helge Uddrag fra Den lyse Nat

Gaar Roden dybt med knyttet Klo
er Væksten mest forvoven
i Glans af Sol foroven.
Fra Muld til Lys skal den opgro
med Tillids Kraft — thi gro og tro
det er at lyde Loven.