Rode, Helge Uddrag fra Den lyse Nat

Den lyse Nat gaar atter frem.
Lyt til dens Himmeltone,
opløfte og forsone.
31 Vi rækker vore Hænder frem,
vi bærer, naar vi løfter dem
Alnordens Perlekrone.