Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose (digtet)

Jeg er den vilde Rose,
som hører Himlen tone,
og ingen skal min Lykke naa
og røve Drømmens Krone.
Men Dag skal gaa og andre Dage komme.