Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose (digtet)

Jeg er den vilde Rose,
ulykkeligst af alle,
for mine Torne skal bestaa,
men mine Blomster falde.
Ak, Dag skal gaa og andre Dage komme.