Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose (digtet)

Ja, se den frosne Busk paa Skrænten nu,
saa værgeløs og blind som Strandens Stene.
Al Jordens beske Kraft er i dens Torne
og i dens Rod, som vildt omklamrer Mulden,
men Himmeldrømmen tabt og vejret hen.
— Det er den vilde Rose fra isommer.
Hvad ved vel Rod og Torn om Blomstens Vinger?