Rode, Helge Uddrag fra Julenat

O Stilhed kom til os og gør det lyst!
Se Stjernen naar herned med sine Straaler,
dens Sølverkilde rinder ganske tyst,
rinder og rinder ud af Dybets Skaaler.
O Stilhed efter Dagens drøje Dyst.
Bered dig Sjæl for Fredens rige Stunder!
Paa en Gang bliver alting stort og lyst,
det Fjerne kommer til os ved et Under.