Rode, Helge Uddrag fra Karneval

Ja Stolene, som da jeg nys tog Ordet,
var værdige og hørte høfligt paa,
er allesammen kravlet op paa Bordet
og staar og venter kun, at jeg skal gaa.