Rode, Helge Uddrag fra En Prik

Snart blev den Prik anselig nok.
— Man vokser til, hvis man har Held —
og gik omkring med Hat og Stok.
Man er vel fin! Bevares vel!