Rode, Helge Uddrag fra En Prik

Men som det her paa Jord er Skik,
gik Storhed snart igen paa Hæld,
og Prik blev mindre end en Prik.
Bevar os vel. Bevar os vel!