Rode, Helge Uddrag fra Skeptiker

Vor Ven, som dyrker Tvivlen,
trods nogen her tillands.
Tror kun paa Folkets Dumhed
og paa „den kloge Hans".