Rode, Helge Uddrag fra Skeptiker

Naar lærde Mænd bevarer
af Tro en lille Rest
ser man dem ofte holde
just paa den gale Hest.