Rode, Helge Uddrag fra Krøblinge og Blinde

Da Kongen første Gang indbød til Fest
fortælles det, at ingen Indbudt mødte.
Jeg har dog hørt, at en og anden Gæst
indfandt sig punktlig, men til ingen Nytte.