Rode, Helge Uddrag fra Populærfilosofen

Jeg læser i en herlig Bog,
at Kloden er en lille Krog
af en uhyre Sølepyt,
hvor Jord og Vand er sammenflydt
paa en tilfældig Maade.
Hvorved der opstaar noget Nyt
og det er Livets Gaade.