Rode, Helge Uddrag fra Psykoanalysen

DA Svendsen skrev om Mosegaard: „Han er en ærlig Mand".
Blev ærlig sat i Bladet med et „u".
For Sætteren var søvnig paa Øje og Forstand
og Svendsens slidte Fyldepen itu.