Rode, Helge Uddrag fra Psykoanalysen

Og da I begge nægter, hvad klart i Bladet staar,
saa kan jeg let den skjulte Sandhed se,
om Svendsen selv og Sætteren, saavelsom Mosegaard —
Uærlige, det er de alle tre!