Rode, Helge Uddrag fra Mordersken

Man siger nu, at Mordersken,
som plages svart af Frygt
i Nattens Mulm for Dødmands Dom,
er slet og ret forrykt.