Rode, Helge Uddrag fra Mordersken

Den døde Mand, som du har dræbt,
skal du ej frygte for.
Men vi er Rettens Vogtere
og Lovens Magt er vor.