Rode, Helge Uddrag fra Mordersken

Den døde Mand, som du har dræbt,
er baade stum og lam.
Han ligger under fem Fod Jord.
Hvor kan du frygte ham?