Rode, Helge Uddrag fra Mordersken

Den Dræbtes Moder, Hustru, Børn,
de maa jo dog forstaa,
at naar en Morder slaar ihjel,
gør han kun, hvad han maa.