Rode, Helge Uddrag fra Den Stærke

Se denne Kæmpe og frygt, thi hans vældige Kræfter
er som en Hærfylknings grufulde samlede Magt.
Alle maa vige for ham eller følge ham efter,
Synet alene forfærder den Svage ved Styrke og Pragt.