Rode, Helge Uddrag fra Den Stærke

Gaar du imod ham, naar han kommer frem i sin Vælde,
da er din Skæbne beseglet. Dit Liv er fortabt.
Mennesker, Dyr, ja selv Heste i Flok kan han fælde.
Ikke Herakles saa herligt til Stordaad var skabt.