Rode, Helge Uddrag fra Den Stærke

Som naar de himmelske Kloder en Gang gaar tilgrunde
opsteg der Flammer og hørtes et tordnede Brag
Blussende Ildstrømme flød fra den dybeste Vunde.
Saaledes segned den vældige Kæmpe en Dag.