Rode, Helge Uddrag fra Den Stærke

Sig os, hvem var da den Stærke, som lyste i Natten,
ilede fremad til Kamp og ej undte sig Hvil?
Det var Cigarhandler Simonsen, Bredgade 18,
lille og net af Statur; men maskeret som Bil.