Rode, Helge Uddrag fra Den Lykkelige

En uoplukket Kuffert fuld af Smerte
tæt sammenpakket Lag paa Lag af Plage
har fulgt mig paa min Rejse alle Dage,
og kastet Skygge paa det lyse Hjerte.
Men hvis den aabnes i den rette Stund
og udspyr alt sit Gods med Tusindmund,
saa Vindene kan tage al min Klage,
saa ved jeg, at der kun er Fryd tilbage.