Rode, Helge Uddrag fra Den Urokkelige

Jeg er idag en Smule ekstra glad.
Ministeren har sagt, at Tronen holder.
Jeg giver derfor Folket Søndagsmad,
min Yndlingssuppe med forgyldte Boller.