Rode, Helge Uddrag fra Den Urokkelige

I kender mig jo allesammen her,
og ved jeg er en Kejser uden Lige.
Jeg siger Suppe! Straks er Suppen der.
Og der er altid Boller i mit Rige.