Rode, Helge Uddrag fra Den Urokkelige

Nu er han skudt! Et Bud fra Petrograd
beretter at hans Dom er eksekveret.
Jeg tænker paa den Gale uden Had.
For indbildt Storhed er han nu kureret.