Rode, Helge Uddrag fra Den Urokkelige

Problemet er bestandig: Hvem er hvem?
At være eller ogsaa ikke være!
Jeg trumfererer min Herr Storeslem
og staar urokkelig i Glans og Ære!