Rode, Helge Uddrag fra Den Ribbede

Men Kødets Vilje var der end.
Den lever højt i Nød.
Omsider døde ogsaa den,
kun En var ikke død.