Rode, Helge Uddrag fra Enken og Nonnen

Den glade Enke dansede
og glimrede og lo.
„I fire lange Maaneder
var jeg hans Minde tro,
men Foraarssolen skinner nu,
og Liv vil atter gro!"