Rode, Helge Uddrag fra Enken og Nonnen

Det milde Pust af Vindene
kærtegner Blomst og Løv,
skal jeg da stirre Blikket blindt
paa Aske og paa Støv I
Farvel mine Ungdoms Elskede.
Tilgiv mig du! Aa prøv!