Rode, Helge Uddrag fra Enken og Nonnen

Men Nonnen gik til Aftensang,
da Enken gik til Dans,
og mellem spinkle Fingre randt
den simple Rosenkrans.