Rode, Helge Uddrag fra Enken og Nonnen

Den glade Enke dansede
og kyssede sin Ven,
men Nonnen bad paa sine Knæ
for alle døde Mænd.