Rode, Helge Uddrag fra Den første August

I Lykke eller Undergang,
hvordan det nu skal ske?
Saa lad os i den dybe Stund,
o Gud, din Sandhed se!