Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

For det er ej naturligt, vel? —
blot at gaa rundt i Ring,
saa Livets store Spil ser ud,
som lutter Ingenting.