Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

Den lange Vej er levende,
af Toner og af Spil.
Jeg tror, at mere morsom Vej
var ingensinde til.