Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

Det maa nu være særlig godt
at være født paa Fyn,
hvor Skæbnen selv har Smil om Mund
og nødigt rynker Bryn.