Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

Det glemmes ej, naar Vejen gaar
stejlt op i Storm og Frost.
Den jevne Barndoms Frodighed
er god som Rejsekost.