Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

De mange tusind Smil fra Fyn,
slaar ud i Sang og Spil,
naar du kan høre, hvad du ser,
for Øre maa der til.