Rode, Helge Uddrag fra Carl Nielsen

Selv Vejens Skærveslagersten
har egen Melodi
Alverden er en skjult Musik,
som kun skal gøres fri.